Mercury Rev

סיכום שנה 2019

אלבומי השנה 2019

סיכום שנה אחרון לעשור הזה ורביעי כאן מאז שהבלוג עלה לאוויר. השנה הזו הייתה ועדיין עמוסה מאוד בשבילי ולכן הרשימה מצומצמת יותר. יש כאן…

Mercury Rev

ההרכב מרקיורי רב יפתחו את ההופעה בישראל בביצוע של אלבומם Deserter’s Songs במלואו.   לאירוע בפייסבוק